TypeLocal CouncilStreetFromTo
Road WorksATTARD [Ħ' Attard]TRIQ L- IMDINA27/01/201705/06/2017
Road WorksATTARD [Ħ' Attard]TRIQ PETER PAUL RUBENS13/02/201727/03/2017
Road WorksATTARD [Ħ' Attard]TRIQ IN- NUTAR ZARB20/02/201717/05/2017
Road WorksATTARD [Ħ' Attard]TRIQ L- ISFARGEL26/02/201703/04/2017
Road WorksATTARD [Ħ' Attard]TRIQ IL- QARSAJJA26/02/201703/04/2017
Road WorksATTARD [Ħ' Attard]TRIQ ID- DEFFUN26/02/201703/04/2017
Road WorksATTARD [Ħ' Attard]TRIQ IL- QARSAJJA20/03/201711/04/2017
Road WorksATTARD [Ħ' Attard]TRIQ IL- LINJA24/03/201710/04/2017
Road WorksBAHRIJA [Il-Baħrija]TRIQ IS- SAJF TA' SAN MARTIN (IL-BAHRIJA)15/02/201726/04/2017
Road WorksBAHRIJA [Il-Baħrija]BIEB IR-RUWA15/02/201726/04/2017
Road WorksBIRGU [Il-Birgu (Ċittà Vittoriosa)]IX- XATT TAL-BIRGU (GRAND HARBOUR MARINA)13/03/201703/04/2017
Road WorksBIRKIRKARA [Birkirkara]TRIQ IL- QASAB11/08/201602/05/2017
Road WorksBIRKIRKARA [Birkirkara]Triq il- Mergħat (Zona Industrijali, Mrieħel)17/01/201731/03/2017
Road WorksBIRKIRKARA [Birkirkara]TRIQ IL- FTIEH06/03/201722/03/2017
Road WorksBIRKIRKARA [Birkirkara]TRIQ K. GALEA20/03/201720/03/2017
Road WorksBIRZEBBUGA [Birżebbuġa]TRIQ BIRZEBBUGA16/02/201703/04/2017
Road WorksBIRZEBBUGA [Birżebbuġa]QASAM INDUSTRIJALI HAL FAR23/03/201714/04/2017
Road WorksBurmarradTRIQ BURMARRAD09/03/201724/03/2017
Road WorksFGURA [Il-Fgura]TRIQ IL- MALVIZZ01/02/201731/03/2017
Road WorksFGURA [Il-Fgura]TRIQ IL- MERHBA01/02/201731/03/2017
Road WorksFGURA [Il-Fgura]TRIQ IS- SITTA U GHOXRIN TA' MARZU, 197201/02/201731/03/2017
Road WorksFGURA [Il-Fgura]TRIQ SAN GWANN28/02/201729/03/2017
Road WorksFGURA [Il-Fgura]TRIQ KENT14/03/201724/03/2017
Road WorksFGURA [Il-Fgura]TRIQ MATER BONI CONSILII14/03/201724/03/2017
Road WorksFleur-de-LysTRIQ BORG08/03/201727/03/2017
Road WorksFLORIANA [Il-Furjana]Triq Nazzjonali17/01/201728/03/2017
Road WorksFLORIANA [Il-Furjana]VJAL NELSON23/03/201727/03/2017
Road WorksGHAJNSIELEM [Għajnsielem]TRIQ KEMMUNETT08/03/201731/03/2017
Road WorksGHAJNSIELEM [Għajnsielem]TRIQ L- IMGARR08/03/201723/03/2017
Road WorksGHARB [L-Għarb]TRIQ FRANGISK PORTELLI30/10/201524/03/2017
Road WorksGHARB [L-Għarb]TRIQ DUN ALWIG MIZZI22/03/201707/04/2017
Road WorksGHARB [L-Għarb]TRIQ IL- VIZITAZZJONI22/03/201705/04/2017
Road WorksGHARGHUR [Ħal Għargħur]TRIQ KATERINA SAMMUT17/03/201701/04/2017
Road WorksGHASRI [L-Għasri]TRIQ IL- FANAL23/02/201730/03/2017
Road WorksGHAXAQ [Ħal Għaxaq]TRIQ IL- PITIRROSS19/02/201729/03/2017
Road WorksIl-Belt VallettaTriq Il-Papa Piju V15/05/201131/12/2030
Road WorksIMQABBA [L-Imqabba]TRIQ TAS- SEJBA08/03/201728/03/2017
Road WorksKALKARA [Il-Kalkara]TRIQ MARINA09/03/201703/04/2017
Road WorksKAPPARA [Il-Kappara]TRIQ MIKIEL ANTON VASSALLI25/05/201601/12/2017
Road WorksKAPPARA [Il-Kappara]TRIQ IR- RUSSETT22/03/201704/05/2017
Road WorksKAPPARA [Il-Kappara]TRIQ WIED GHOLLIEQA22/03/201704/05/2017
Road WorksLUQA [Ħal Luqa]QASAM INDUSTRIJALI LUQA14/02/201726/04/2017
Road WorksMADLIENA [Il-Madliena]TRIQ IL- FORTIZZA21/08/201603/04/2017
Road WorksMADLIENA [Il-Madliena]TRIQ IL- MADLIENA21/03/201712/04/2017
Road WorksMARSA [Il-Marsa]TRIQ HAL QORMI02/12/201631/03/2017
Road WorksMarsalfornTRIQ IL- PORT17/03/201727/03/2017
Road WorksMarsalfornTRIQ TA' BARDA22/03/201707/04/2017
Road WorksMARSASKALA [Marsaskala]TRIQ SAN GWAKKIN02/03/201724/03/2017
Road WorksMARSASKALA [Marsaskala]TRIQ L- ARTILLIERI06/03/201718/04/2017
Road WorksMARSASKALA [Marsaskala]TRIQ IL- BLAJJIET06/03/201718/04/2017
Road WorksMARSASKALA [Marsaskala]TRIQ HURDS BANK06/03/201718/04/2017
Road WorksMARSASKALA [Marsaskala]Triq is- Salvja06/03/201718/04/2017
Road WorksMARSASKALA [Marsaskala]TRIQ TAL- BUTTAR08/03/201727/03/2017
Road WorksMELLIEHA [Il-Mellieħa]TRIQ IT- TRILL01/03/201727/03/2017
Road WorksMELLIEHA [Il-Mellieħa]TRIQ MEJJIESA (IL-MANIKATA)09/03/201724/03/2017
Road WorksMELLIEHA [Il-Mellieħa]TRIQ ANTONIO FALZON10/03/201712/04/2017
Road WorksMELLIEHA [Il-Mellieħa]TRIQ GUZE' FLORES10/03/201712/04/2017
Road WorksMELLIEHA [Il-Mellieħa]TRIQ TONI PACE10/03/201712/04/2017
Road WorksMELLIEHA [Il-Mellieħa]TRIQ IL- KBIRA10/03/201710/04/2017
Road WorksMELLIEHA [Il-Mellieħa]TRIQ IL- KAPPILLAN MAGRI13/03/201727/03/2017
Road WorksMELLIEHA [Il-Mellieħa]TRIQ GHAJN ZEJTUNA16/03/201729/03/2017
Road WorksMELLIEHA [Il-Mellieħa]IX- XATT TA' SANTA MARIJA20/03/201713/04/2017
Road WorksMELLIEHA [Il-Mellieħa]TRIQ IL- QASAB20/03/201713/04/2017
Road WorksMGARR [L-Imġarr]Is- Santi, Limiti ta'07/01/201731/03/2017
Road WorksMOSTA [Il-Mosta]TRIQ IL- KULTELLAZZ01/03/201723/03/2017
Road WorksMOSTA [Il-Mosta]TRIQ SAN GWANN14/03/201729/03/2017
Road WorksMOSTA [Il-Mosta]TRIQ IL- PONT16/03/201720/03/2017
Road WorksMOSTA [Il-Mosta]TRIQ L- INKURUNAZZJONI16/03/201720/03/2017
Road WorksMOSTA [Il-Mosta]TRIQ CARMELO DIMECH17/03/201706/04/2017
Road WorksMrieħel Industrial ZoneTRIQ IS- SALIB TA' L-IMRIEHEL (ZONA INDUSTRIJALI, MRIEHEL)02/03/201707/04/2017
Road WorksMrieħel Industrial ZoneTRIQ L- ARTIGJANAT (ZONA INDUSTRIJALI, MRIEHEL)02/03/201707/04/2017
Road WorksMSIDA [L-Imsida]TRIQ L. ZAMENHOF06/03/201722/03/2017
Road WorksMSIDA [L-Imsida]TRIQ IL- WIED TA' L-IMSIDA16/03/201710/04/2017
Road WorksMSIDA [L-Imsida]TRIQ IL- KNISJA22/03/201704/04/2017
Road WorksMUNXAR [Il-Munxar]TRIQ L- ANDRIJIET20/03/201728/03/2017
Road WorksNADUR [In-Nadur]TRIQ GHAJN QASAB14/03/201725/04/2017
Road WorksNAXXAR [In-Naxxar]TRIQ BIRGUMA20/03/201711/04/2017
Road WorksPacevilleTRIQ SALVU PRIVITERA15/03/201724/04/2017
Road WorksPAOLA [Paola]PJAZZA ANTOINE DE PAULE10/03/201711/09/2017
Road WorksPEMBROKE [Pembroke]TRIQ DUN GUZEPP FARRUGIA16/03/201710/04/2017
Road WorksQORMI [Ħal Qormi (Ċittà Pinto)]TRIQ TAL- HANDAQ22/02/201724/04/2017
Road WorksQORMI [Ħal Qormi (Ċittà Pinto)]TRIQ IL- FURNAR15/03/201710/04/2017
Road WorksQORMI [Ħal Qormi (Ċittà Pinto)]TRIQ L- ARKATA17/03/201704/09/2017
Road WorksQORMI [Ħal Qormi (Ċittà Pinto)]TRIQ L- ARMIER17/03/201704/09/2017
Road WorksQORMI [Ħal Qormi (Ċittà Pinto)]TRIQ CORREA17/03/201704/09/2017
Road WorksQORMI [Ħal Qormi (Ċittà Pinto)]TRIQ L- ISTABAL17/03/201704/09/2017
Road WorksQORMI [Ħal Qormi (Ċittà Pinto)]TRIQ SANTU ROKKU17/03/201704/09/2017
Road WorksQORMI [Ħal Qormi (Ċittà Pinto)]TRIQ IS- SIENJA17/03/201704/09/2017
Road WorksQORMI [Ħal Qormi (Ċittà Pinto)]TRIQ PATRI G. SPITERI FREMOND17/03/201704/09/2017
Road WorksQORMI [Ħal Qormi (Ċittà Pinto)]TRIQ HAL LUQA20/03/201706/04/2017
Road WorksQORMI [Ħal Qormi (Ċittà Pinto)]TRIQ L- ORATORJU22/03/201708/05/2017
Road WorksQRENDI [Il-Qrendi]TRIQ MONS. GUZEPPI DE PIRO22/03/201703/04/2017
Road WorksRABAT [Ir-Rabat, Għawdex (Ċittà Victoria)]TRIQ SAN GWANN BOSCO08/03/201722/03/2017
Road WorksRABAT [Ir-Rabat, Għawdex (Ċittà Victoria)]TRIQ WIED IL-LUNZJATA20/03/201703/04/2017
Road WorksRABAT [Ir-Rabat, Għawdex (Ċittà Victoria)]TRIQ IL- MUNICIPJU RUMAN20/03/201728/03/2017
Road WorksRABAT [Ir-Rabat, Għawdex (Ċittà Victoria)]TRIQ IL- MITHNA20/03/201728/03/2017
Road WorksRABAT [Ir-Rabat, Għawdex (Ċittà Victoria)]TRIQ SAN ANARD23/03/201713/04/2017
Road WorksRABAT [Ir-Rabat]TRIQ L- ARPA14/01/201706/04/2017
Road WorksSAN GILJAN [San Ġiljan]TRIQ ELIJA ZAMMIT16/02/201710/04/2017
Road WorksSAN GILJAN [San Ġiljan]TRIQ IL- BAJJA15/03/201713/04/2017
Road WorksSAN GILJAN [San Ġiljan]TRIQ GORG BORG OLIVIER15/03/201713/04/2017
Road WorksSAN GILJAN [San Ġiljan]TREJQET GRENFELL15/03/201713/04/2017
Road WorksSAN GILJAN [San Ġiljan]TRIQ IL- KBIRA15/03/201713/04/2017
Road WorksSAN GILJAN [San Ġiljan]TRIQ IL- BALTIKU20/03/201710/04/2017
Road WorksSAN GILJAN [San Ġiljan]TRIQ IL- QALB IMQADDSA24/03/201718/04/2017
Road WorksSAN GWANN [San Ġwann]QASAM INDUSTRIJALI17/02/201706/04/2017
Road WorksSAN PAWL IL-BAHAR [San Pawl il-Baħar]TRIQ IT- TAMAR23/11/201630/04/2017
Road WorksSAN PAWL IL-BAHAR [San Pawl il-Baħar]TRIQ IL- FUGASS23/11/201630/04/2017
Road WorksSAN PAWL IL-BAHAR [San Pawl il-Baħar]IL- WARDIJA, LIMITI TA'14/02/201729/03/2017
Road WorksSAN PAWL IL-BAHAR [San Pawl il-Baħar]TELGHET IX- XEMXIJA19/02/201730/03/2017
Road WorksSAN PAWL IL-BAHAR [San Pawl il-Baħar]TRIQ IX- XAGHRA TAL-BANDIERI20/02/201721/03/2017
Road WorksSAN PAWL IL-BAHAR [San Pawl il-Baħar]TRIQ IL- QAWRA25/02/201720/03/2017
Road WorksSAN PAWL IL-BAHAR [San Pawl il-Baħar]TRIQ IL- QAWRA27/02/201721/03/2017
Road WorksSAN PAWL IL-BAHAR [San Pawl il-Baħar]TRIQ IT- TRUNCIERA08/03/201703/04/2017
Road WorksSAN PAWL IL-BAHAR [San Pawl il-Baħar]TRIQ IL- KAVETTA13/03/201704/04/2017
Road WorksSAN PAWL IL-BAHAR [San Pawl il-Baħar]TRIQ IT- TURISTI13/03/201704/04/2017
Road WorksSAN PAWL IL-BAHAR [San Pawl il-Baħar]TRIQ L- ISKUNA15/03/201722/03/2017
Road WorksSAN PAWL IL-BAHAR [San Pawl il-Baħar]TRIQ IX- XAGHRA TAL-BANDIERI15/03/201731/05/2017
Road WorksSAN PAWL IL-BAHAR [San Pawl il-Baħar]TRIQ IL- PORZJUNKULA15/03/201729/03/2017
Road WorksSAN PAWL IL-BAHAR [San Pawl il-Baħar]TRIQ IL- PORZJUNKULA15/03/201729/03/2017
Road WorksSAN PAWL IL-BAHAR [San Pawl il-Baħar]TRIQ IL- PORZJUNKULA20/03/201710/04/2017
Road WorksSAN PAWL IL-BAHAR [San Pawl il-Baħar]TRIQ IL- PORZJUNKULA20/03/201710/04/2017
Road WorksSAN PAWL IL-BAHAR [San Pawl il-Baħar]TRIQ IL- QAWRA22/03/201710/04/2017
Road WorksSAN PAWL IL-BAHAR [San Pawl il-Baħar]TRIQ IL- PORZJUNKULA22/03/201714/04/2017
Road WorksSANNAT [Ta' Sannat]TRIQ TAL- MOXA20/03/201703/04/2017
Road WorksSanta Luċija, GħawdexTRIQ SANTA LUCIJA08/03/201724/03/2017
Road WorksSANTA VENERA [Santa Venera]TRIQ HAL QORMI (TORRETTA)13/09/201624/03/2017
Road WorksSANTA VENERA [Santa Venera]TRIQ IL- KANUN23/09/201607/05/2017
Road WorksSLIEMA [Tas-Sliema]TRIQ IT- TORRI20/02/201704/01/2018
Road WorksSLIEMA [Tas-Sliema]TRIQ SIR ADRIAN DINGLI06/03/201710/04/2017
Road WorksSLIEMA [Tas-Sliema]TRIQ IT- TORRI06/03/201710/04/2017
Road WorksSLIEMA [Tas-Sliema]TRIQ WINDSOR06/03/201710/04/2017
Road WorksSLIEMA [Tas-Sliema]TRIQ DON MIKIEL RUA08/03/201711/04/2017
Road WorksSLIEMA [Tas-Sliema]TRIQ MANWEL DIMECH13/03/201727/03/2017
Road WorksSWATAR BIRKIRKARA [Is-Swatar]TRIQ MRO. GIUSEPPE BUSUTTIL02/03/201727/03/2017
Road WorksSWATAR BIRKIRKARA [Is-Swatar]TRIQ MRO. GIUSEPPE CAMILLERI09/03/201724/03/2017
Road WorksSWIEQI [Is-Swieqi]TRIQ IS- SWIEQI14/03/201729/03/2017
Road WorksSWIEQI [Is-Swieqi]TRIQ ID- DRIS20/03/201728/03/2017
Road WorksTA XBIEX [Ta' Xbiex]IR-RAMPA TA' XBIEX30/03/201631/05/2017
Road WorksTal-VirtùTRIQ ALESSANDRO CURMY17/03/201711/04/2017
Road WorksTARXIEN [Ħal Tarxien]TRIQ GEORGE CARUANA07/03/201724/03/2017
Road WorksTARXIEN [Ħal Tarxien]TRIQ MIKIEL CALLEJA15/03/201727/04/2017
Road WorksVALLETTA [Il-Belt Valletta (Ċittà Umilissima)]SUR SANTA BARBARA09/03/201727/03/2017
Road WorksVALLETTA [Il-Belt Valletta (Ċittà Umilissima)]TRIQ L- ISPTAR21/03/201721/04/2017
Road WorksVALLETTA [Il-Belt Valletta (Ċittà Umilissima)]TRIQ IR- REPUBBLIKA21/03/201721/04/2017
Road WorksVALLETTA [Il-Belt Valletta (Ċittà Umilissima)]TRIQ SAN GUZEPP21/03/201721/04/2017
Road WorksVALLETTA [Il-Belt Valletta (Ċittà Umilissima)]TRIQ SAN KRISTOFRU21/03/201727/04/2017
Road WorksXAGHRA [Ix-Xagħra]TRIQ GNIEN XIBLA14/02/201731/03/2017
Road WorksXAGHRA [Ix-Xagħra]TRIQ DUN GORG PRECA22/03/201705/04/2017
Road WorksXEWKIJA [Ix-Xewkija]TRIQ IMGARR IX-XINI23/01/201731/03/2017
Road WorksZABBAR [Ħaż-Żabbar (Ċittà Hompesch)]TRIQ HADD IN-NIES07/03/201704/04/2017
Road WorksZABBAR [Ħaż-Żabbar (Ċittà Hompesch)]TRIQ SAN GUZEPP07/03/201704/04/2017
Road WorksZABBAR [Ħaż-Żabbar (Ċittà Hompesch)]TRIQ IL- KUNVENT09/03/201706/04/2017
Road WorksZABBAR [Ħaż-Żabbar (Ċittà Hompesch)]TRIQ TAL- LABOUR21/03/201717/04/2017
Road WorksZEBBUG [Ħaż-Żebbuġ (Ċittà Rohan)]TRIQ IL- POETA NAZZJONALI16/03/201721/03/2017
Road WorksZEBBUG [Iż-Żebbuġ]TRIQ IX- XWEJNI01/02/201703/04/2017
Road WorksZEJTUN [Iż-Żejtun (Ċittà Beland)]TRIQ ALFREDO CACHIA ZAMMIT02/02/201723/06/2017
Road WorksZEJTUN [Iż-Żejtun (Ċittà Beland)]TRIQ IL- BISQALLIN02/02/201723/06/2017
Road WorksZEJTUN [Iż-Żejtun (Ċittà Beland)]VJAL IL- HAMSA U GHOXRIN TA' NOVEMBRU02/02/201723/06/2017
Road WorksZEJTUN [Iż-Żejtun (Ċittà Beland)]TRIQ HECTOR DALLI02/02/201723/06/2017
Road WorksZEJTUN [Iż-Żejtun (Ċittà Beland)]TRIQ L- ISQOF ANTONIO ZAHRA02/02/201723/06/2017
Road WorksZEJTUN [Iż-Żejtun (Ċittà Beland)]TRIQ IL- MADONNA TAL-BON KUNSILL02/02/201723/06/2017
Road WorksZEJTUN [Iż-Żejtun (Ċittà Beland)]TRIQ SAN KLEMENT02/02/201723/06/2017
Road WorksZEJTUN [Iż-Żejtun (Ċittà Beland)]TRIQ SANTA KATARINA02/02/201723/06/2017
Road WorksZEJTUN [Iż-Żejtun (Ċittà Beland)]TRIQ IT- TAGHLIM02/02/201723/06/2017
Road WorksZEJTUN [Iż-Żejtun (Ċittà Beland)]TRIQ MARIA STELLA CARUANA02/02/201723/06/2017
Road WorksZEJTUN [Iż-Żejtun (Ċittà Beland)]TRIQ IL- MADONNA TAL-HNIENA07/03/201722/03/2017
Road WorksZURRIEQ [Iż-Żurrieq]TRIQ KALANG SALIBA14/03/201730/03/2017

Notice to Mariners No 26 of 2016

Extended Hours of Firing Practice at Pembroke Ranges

 

Notice to Mariners No 25 of 2016

Yellow Marine Weather Station Buoy - Temporarily Removed

 

Notice to Mariners No 24 of 2016

AFM Maritime Training with Dutch Navy Vessel HNLMS TROMP

 

Notice to Mariners No 23 of 2016

Outer Munxar Tuna Farm All Buoys - Missing

 

Notice to Mariners No 22 of 2016

Cominotto West Cardinal Buoy - Drifting

 

Notice to Mariners No 21 of 2016

Further to Notice to Mariners No 18 of 2016

 

Notice to Mariners No 20 of 2016

Ghallis North Cardinal Buoy Re-Established

 

 

Local Notices to Mariners

 

Read more

 
 
 
 
 
 
 
 

GIS Platform

Transport Malta Geoportal

View Portal

Renew Your Small Ship Registration Online

Read more

Website Promoting Sustainable Electric Transportation Launched

 

Read more

Skip Menus
Weather for 25 March 2017
N/A
N/A
Humidity: N/A
UV Index: N/A
Rainfall: N/A
Sea Temperature:  N/A
Visibility:  N/A
Sea:  N/A
Swell:  N/A
Wind:  N/A

National Transport Strategy and Master Plan

Read more

Road Safety

FIA - 10 Golden Rules